Vestnik pomurska osebnost leta 2017.

O izboru

Priznanje za Vestnikovo osebnost Pomurja 2017 bomo letos podelili prvič, v želji, da nagradimo in izpostavimo posameznike, ki so na svojih področjih pomembno in predvsem pozitivno zaznamovali našo regijo. Mislimo, da so pozitivne zgodbe tiste, ki si potrebujejo več pozornosti in da si osebe, ki stojijo za njimi zaslužijo priznanje nas in naših bralcev.

Z letošnjim izborom in podelitvijo priznanj postavljamo temelje, z željo, da dogodek postane tradicionalen in želimo si, da bomo vsako leto izbrali osebnosti, ki so najbolj zaznamovale svoje področje Pomurja ali družbo na splošno.

Kategorije

Osrednja kategorija je Vestnikova osebnost Pomurja 2017.

Priznanja bomo podelili tudi v naslednjih podkategorijah.
Vestnikov politik Pomurja 2017
Vestnikov kulturnik Pomurja 2017
Vestnikov športnik Pomurja 2017
Vestnikov nevladnik/humanitarec Pomurja 2017
Vestnikov gospodarstvenik Pomurja 2017

Sestava komisij

Vestnikovo osebnost Pomurja 2017 bomo izbirali s pomočjo Vestnikovega uredništva, ki bo določila nabor kandidatov za osrednji izbor.

Način izbora

a) Vestnikova osebnost Pomurja 2017 po izboru bralcev
Komisija je naredila izbor 10 kandidatov, ki so na različnih področjih pomembno zaznamovali tekoče leto. Vseh deset kandidatov smo ponudili v glasovanje bralcem Vestnika (preko spleta in glasovnic).

b) Podkategorije
Vestnikovi novinarji so predlagali nabor kandidatov za vsako kategorijo, nato so določili po tri kandidate za vsako kategorijo, ki jih bo ponudila v ocenjevanje žiriji povabljenih prepoznavnih Pomurcev.

Večer osebnost leta 2017
Izbiramo tudi….
Vestnikove osebnosti leta na posameznih področjih
Ne spreglejte, da bomo razglasili tudi Vestnikove osebnosti Pomurja na posameznih področjih, pri čemer je novinarska komisija za vsako področje izbrala tri kandidate, zmagovalca pa bo izbrala žirija priznanih Pomurcev.